THIẾT BỊ HỘI THẢO

PT-TW343RA

PT-TW343RA

Giá : Liên hệ
PT-TX312

PT-TX312

Giá : Liên hệ
PT-RZ670LBE

PT-RZ670LBE

581.463.000đ
PT-RZ670BE

PT-RZ670BE

587.328.000đ
PT-RW630LBE

PT-RW630LBE

292.100.000đ
PT-RW630BE

PT-RW630BE

317.147.000đ
PT-RW430EAK

PT-RW430EAK

113.505.000đ
PT-RZ470EAK

PT-RZ470EAK

141.634.000đ
PT-RW330EA

PT-RW330EA

95.404.000đ
PT-RZ370EA

PT-RZ370EA

124.315.000đ
PT-RZ370EA

PT-RZ370EA

124.315.000đ
PT-FX400EA

PT-FX400EA

67.022.000đ
PT-FW430EA

PT-FW430EA

67.022.000đ
PT-VX425N

PT-VX425N

42.044.000đ
PT-VX420

PT-VX420

36.938.000đ
PT-LB412

PT-LB412

31.441.000đ
PT-VW355N

PT-VW355N

45.563.000đ
PT-VW350

PT-VW350

36.938.000đ
PT-LB382

PT-LB382

23.207.000đ
PT-LB332

PT-LB332

20.516.000đ
PT-LB330

PT-LB330

16.445.000đ
PT-LB300

PT-LB300

17.549.000đ
PT-LW362

PT-LW362

Giá : Liên hệ
YW-1204

YW-1204

3.670.000đ
HN-BC-900

HN-BC-900

23.522.000đ
AD-0910

AD-0910

200.000đ
Màn treo tường 84

Màn treo tường 84

Giá : Liên hệ
Màn treo tường 100

Màn treo tường 100

Giá : Liên hệ
Màn treo tường 120

Màn treo tường 120

Giá : Liên hệ
Màn treo tường 135

Màn treo tường 135

Giá : Liên hệ
Màn treo tường 150

Màn treo tường 150

Giá : Liên hệ
Màn 3 chân 84

Màn 3 chân 84

Giá : Liên hệ
Màn 3 chân 100

Màn 3 chân 100

Giá : Liên hệ
Màn 3 chân 120

Màn 3 chân 120

Giá : Liên hệ
Màn 3 chân 135

Màn 3 chân 135

Giá : Liên hệ
Màn điện có remote 100

Màn điện có remote 100

Giá : Liên hệ
Màn điện có remote 120

Màn điện có remote 120

Giá : Liên hệ
Màn điện có remote 135

Màn điện có remote 135

Giá : Liên hệ
Màn điện có remote 150

Màn điện có remote 150

Giá : Liên hệ
Màn điện có remote 180

Màn điện có remote 180

Giá : Liên hệ
Màn điện có remote 200

Màn điện có remote 200

Giá : Liên hệ
Máy chiếu 3M PROJECTOR X90

Máy chiếu 3M PROJECTOR X90

Giá : Liên hệ
Máy chiếu 3M PROJECTOR X90W

Máy chiếu 3M PROJECTOR X90W

Giá : Liên hệ
Máy chiếu 3M PROJECTOR X95i

Máy chiếu 3M PROJECTOR X95i

Giá : Liên hệ
Máy chiếu ACER X1130P

Máy chiếu ACER X1130P

Giá : Liên hệ
Máy chiếu ACER P1166P

Máy chiếu ACER P1166P

Giá : Liên hệ
Máy chiếu ACER X1261

Máy chiếu ACER X1261

Giá : Liên hệ
Máy chiếu ACER P1266i

Máy chiếu ACER P1266i

Giá : Liên hệ
Máy chiếu ACER X1237

Máy chiếu ACER X1237

Giá : Liên hệ
Máy chiếu ACER S1200

Máy chiếu ACER S1200

Giá : Liên hệ
Máy chiếu  ACER P1206

Máy chiếu ACER P1206

Giá : Liên hệ
Máy chiếu ACER P7290 NEW

Máy chiếu ACER P7290 NEW

Giá : Liên hệ
Máy chiếu 3M PROJECTOR X30

Máy chiếu 3M PROJECTOR X30

Giá : Liên hệ