THIẾT BỊ KỸ XẢO SÂN KHẨU

MÁY PHUN LỬA

MÁY PHUN LỬA

3.080.000đ
MÁY KHÓI 1500W HOTU

MÁY KHÓI 1500W HOTU

1.925.000đ
MÁY KHÓI 1200W HOTU

MÁY KHÓI 1200W HOTU

1.595.000đ
MÁY KHÓI 900W

MÁY KHÓI 900W

1.265.000đ
MÁY KHÓI 3000W

MÁY KHÓI 3000W

4.345.000đ
MÁY BONG BÓNG LỚN

MÁY BONG BÓNG LỚN

2.530.000đ
LASER 20 HÌNH

LASER 20 HÌNH

730.000đ
LASER 12 HÌNH

LASER 12 HÌNH

600.000đ
LASER 6 HÌNH

LASER 6 HÌNH

528.000đ
LASER 4 HÌNH

LASER 4 HÌNH

462.000đ
LASER K-800

LASER K-800

1.925.000đ
LASER XANH LÁ G-153

LASER XANH LÁ G-153

2.090.000đ